top of page

Covid-19

Krossobanen

Som følge av Korona-situasjonen og for å begrense smitterisiko har Krossobanen retningslinjer for sine gjester og ansatte. Vi har gjennomført tiltak for å hindre smittespredning. Gjester og ansatte skal føle at det er trygt hos oss.
 

Vedtatt forskrift:

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Tinn kommune:
Fastsatt av kommunestyret i Tinn kommune 25. mars 2021 med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Krossobanen sine tiltak:

 • Regelmessig renhold.

 • Rutiner for personlig hygiene, spesielt håndvask.

 • Antibac er satt ut på mange forskjellige steder både for ansatte og gjester.

 • Antall gjester i banen tilpasses etter hvem som kan kjøre sammen. Vi har færre passasjerer per tur slik at du er trygg.

 • Kontantløs betaling.

 • Det skal være avstand til kolleger og publikum.

 • Avstandsmerking og begrenset antall i ankomsthall.

 • Hold god avstand, 1- meters regelen gjelder for alle både gjester og ansatte.

 • De som bor sammen, kan omgås på vanlig måte.

 • Prøv å unngå å ta på flater som ikke er helt nødvendig.

 • Sørg for at du kan betale kontantløst.

 • Følg ellers rådene om smittevern som er beskrevet.

 • Vær innstilt på at køen kanskje tar litt lengre tid. Dette er til alles beste og vil hindre at flere bli smittet.

     Velkommen til oss!

bottom of page